Foliemerking

Folie er mye brukt som et redskap i HMS. Gode merkinger hjelper til å gi oversikt av nødvendig informasjon og eventuelle farer som kan oppstå på en arbeidsplass.

Dette medfører at arbeidstakere blir mer bevisste over risikable områder/apparater, og arbeidsområdet blir dermed et tryggere arbeidsmiljø
Markedsføring gjennom folie på for eksempel en firmabil, er en svært populær og effektiv metode. Eller reklame i et butikkvindu. Velg mellom mange farger for å få det rette uttrykket du ønsker å formidle.